(Life)coaching               Lichaamsgericht      Spiritueel/Transformatief            Reiki                              Holistisch


Kort:   (Life)Coaching

In coaching kijken we samen naar valkuilen waar je als coachee vaak intrapt. We onderzoeken deze patronen, die je soms wel en soms niet zelf herkent. 

Vaak begrijp je niet goed waarom je boos, moe, gestrest, teleurgesteld, eenzaam of verdrietig bent. Je hebt wel klachten, maar het blijft bij boomtakken snoeien, i.p.v. zoeken naar de stam... of zelfs naar de wortels. Middels het herkennen van patronen en daardoor op een andere manier kunnen denken, gedragen en voelen helpt je op weg naar een sterkere zelfsturing, zelfbeeld en zelfvertrouwen.

Meer:  Een coach*  is geen (psycho)therapeut. Er is een verschil tussen coaching en counseling (of therapie) al zijn er regelmatig overlappingen. Een counselor en een therapeut nóg meer, richt zich meer op het terrein van herstel, verwerking en genezing. Deze streeft werkelijk symptoombestrijding na en helpt bij het 'verhelpen van disfunctioneren'.  Een coách legt meer nadruk op leren, groei en ontwikkeling en helpt bij het optimaliseren van gezond functioneren

In coaching kan geput worden uit een grote verscheidenheid van stromingen, technieken en werkvormen. Voorbeelden zijn CGT, RET, ACT, systemisch werken, vloerankers, spelvormen, creatieve vormen,  dialoogvormen en meer.


(Bron: KL!C Praktijk voor Coaching & Healing)

Martijn is Socratisch Coach, NOBCO/EMCC- Geaccrediteerd Coach Practitioner en studeert medio 2021 af als (ST!R) mastercoach.


Kort:   Lichaamsgerichte Coaching

Ervaar je stress? Zit je vast in je hoofd? Ben je zoekend waar je kwaliteiten zitten? Voel je blokkades? Al deze energie slaat zich op ergens in je lijf en kan zich uiten in verschillende klachten. Het is belangrijk uit te zoeken wie JIJ bent. Waar in je lichaam blokkeer je? Is het je hoofd? Je hart? Je buik? Door aandacht te geven aan de sensaties in je lichaam en het ontbreken ervan, wordt je weer één met je lijf. Je kunt hierbij denken aan werkvormen als mindfulness, gerichte lichaamsaandacht, bewust ademhalen en geleide meditatie.

Meer:  Lichaamsgerichte coaching is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Lichaamsgerichte coaching richt zich op begeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Een lichaamsgericht coach begeleidt mensen naar een dieper lichaamsbewustzijn. Mogelijke blokkades hierin worden onder begeleiding van de coach opgeruimd. Dit heeft als doel de levensenergie weer vrij te laten stromen. 

Een veel voorkomende visie is het herbalanceren van hoofd, hart en buik:

De hoofdtypen zijn met hun intuïtie vooral met het hoofd verbonden.Zij stellen zich de vraag Hoe ziet deze situatie eruit? Eerst denken dan doen. Dit alles om zijn angst onder controle te houden. Ontwikkeling van gevoelens is via het denken.

De harttypen stellen gevoelens centraal. Ze doenhun intuïtieve indrukken vooral op via emotionele ervaringen. Hier is hun intuïtieve stijl op gebaseerd. Het hartcentrum verbindt het hoofd en buikcentrum. Het is de plaats van liefde, genegenheid en verbondenheid met anderen. Het beeld dat anderen van hen hebben is belangrijk en veelal zelfs bepalend.

De buiktypen zijn fysiek georiënteerd. Zij ontvangen hun intuïtieve indrukken via het lichaam. Handelen op basis van non-verbale signalen. Buiktypen hebben de neiging zich tegen anderen te keren. Hebben te kampen met een intrinsiek gevoel van tekortschieten en zich waardeloos voelen. Drijvende emotie is woede. Als ze gefixeerd zijn, vergeten ze zichzelf.

(Link: Enneagramstichting)


Kort:   Spirituele en Transformatieve Coaching

Je bent geboren en na gemiddeld 75 jaar ga je weer. Dat was het dan? Gedurende die periode ben je een lerend individu. Fysiek, mentaal, maar óók spiritueel. Maar wat als je er al eens was vóórdat je geboren was... of nog blijft als je tijd geweest is? Wat als reïncarnatie, karma en de Wet van de Aantrekking echt bestaan? Wat als je energieën van voorouders hebt meegenomen... of de jouwe doorgeeft aan volgende generaties... zowel de positieve alsmede de negatieve energieën? Spirituele rust geeft ook rust aan het fysieke en mentale mensdeel.

Meer:   transformatief coachen gaat om zelfontwikkeling in de breedte. De hele mens wordt holistisch benaderd en er wordt gewerkt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Deze vorm van coaching is de laatste jaren in Nederland aan het opkomen. Kortom: alles wat je wilde weten over transformatief coachen.

"Wat het zo bijzonder en compleet maakt, is dat het gaat over alle lagen waaruit we als mensen bestaan - ook de onzichtbare, maar voelbare, lagen komen aan bod.
Naast het fysieke, emotionele en mentale wordt gewerkt vanuit het mensbeeld dat we spirituele wezens zijn. We staan altijd in verbinding met onze familiesystemen, en belangrijke anderen, en kunnen daardoor onbewust belast of verstrikt raken (zoals met familie- en organisatieopstellingen inmiddels is aangetoond). Zo krijg je veel voorbeelden en praktische technieken aangereikt die doeltreffende en diepgaande oplossingen bieden voor vele levens- en werkvragen.

Wat het transformatief coachen uniek maakt is dat pijnstukken ontworteld worden op zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau. Het gaat niet alleen om het transformeren van de trauma’s zelf, maar ook om het mentaal kaderen zodat karmische levenslessen geleerd worden. Dit is essentieel om op duurzame wijze het nieuwe gewenste leven te kunnen manifesteren."

(Link:
Bridgeman Transformatie Coaching)

 


Kort:   
Reiki en Healing

Reiki is in de eerste plaats gebaseerd op overdracht van energie tussen de therapeut en de cliënt. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, makkelijker genezen. Het wil niet de gebruikelijke geneeskunde vervangen, maar wél aanvullen en ondersteunen. Reiki werkt met universele energie en met kosmische trillingen.

 (Link: SixthSenceCoaching)

Martijn is opgeleid in
Usui Shiky Ryohu* en Kundalini*-reiki

Meer:   Door chakra's te (her)balanceren en deze of aura's op te schonen krijg je de balans meer terug. De energie gaat weer stromen van beneden tot boven. Dit is wat je zou kunnen merken. Het stroomt en je kunt je vitaler voelen. Reiki werkt in op jouw zelfherstellend vermogen. Dit kan middels handoplegging, edelstenen, wierook, muziek, en meer.

Reiki behoort tot de alternatieve geneeswijzen. In westerse Reiki (Usui Shiki Ryoho) wordt er gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld" of "spirituele energie". Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien.
Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen.

Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

(Bron: Wikipedia)

Martijn is geregistreerd alternatief therapeut (CAT) en opgeleid in
Usui Shiky Ryohu* en Kundalini*-reiki en gebruikt naast reiki ook technieken uit Pranic Healing


Kort:   
Holistisch Coachen

Wat voor de ene coachee werkt, werkt voor jou misschien niet. Of juist nog béter! Misschien ligt jouw leerdoel volledig in de reguliere coaching en wil je alleen positiever leren denken. Misschien zoek je juist alleen maar naar spirituele rust en wens je een spiritueel traject. In de praktijk blijkt dat de meeste coachees kiezen voor een mengvorm; holistisch coaching. Je bent immers niet alleen je gedachte, of alleen je gevoel, of alleen je lijf. Je bent een optelsom van alles. Misschien is er een reden waarom je negatief blijft denken die dieper ligt dan je beseft. Dit is te onderzoeken.

Meer:   Een holistisch coach brengt je weer in contact met je intuïtie. Het woord holistisch is afkomstig van het Griekse woord ‘holos,’ wat ‘geheel’ betekent. Holistisch coachen is gebaseerd op het principe dat jezelf als geheel, als eenheid, ziet; de eenheid van lichaam, ziel en geest.
Wanneer we het druk hebben, trekken we ons vaak terug in ons hoofd. Zo proberen we om controle te houden over onze gedachten. Vanuit het holisme is het juist belangrijk om je energiehuishouding niet te vergeten. Als je weet hoe je om moet gaan met jouw energetische gevoeligheid en als het je lukt om je gedachten te beheersen, zul je innerlijke rust ervaren. Een kalme geest zorgt ervoor dat je met voldoende energie de dag doorkomt. Hoe bereik je dit? Door regelmatig ademhalingsoefeningen te doen en dagelijks te mediteren. Een holistisch coach kan je helpen om hierin de eerste stappen te zetten (Bron: Z0Ma)

Holisme is ook de naam die gegeven wordt aan de levensovertuiging waarbij de essentie is dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Een holist ziet zichzelf voortdurend als deel van het geheel en beschouwt de ander (mens, dier, plant of voorwerp) als de andere ik.

De holistische visie is het idee dat gezondheidsproblemen ontstaan als gevolg van interacties tussen meerdere invloeden en dat de behandeling gekozen moet worden op basis van al deze invloeden.

(Bron: Wikipedia)