Wat is coaching?

Coaching wordt tegenwoordig dusdanig veel gebruikt als term door iedereen die een ander helpt of denkt te helpen, dat de essentie ervan wellicht inmiddels is zoekgeraakt en de waarde ervan is gedevalueerd. 'Doe je aan coaching' of 'Bén je een coach'?... een groot verschil !

Coaching zie ik als: 'Dialogen tussen de coach en coachee die op basis van gelijkwaardigheid jouw leervragen en haalbaarheid van doelen onderzoeken en waar mogelijk helpen te behalen.' Hierbij trachten we middels verschillende werkvormen inzicht en sturing te geven bij (zelf)reflectie, eigen handelen en (persoonlijke) groei.

Een coach is geen (psycho)therapeut. Er is een verschil tussen coaching en counseling cg. therapie, al zijn er duidelijke overlappingen. In meerdere mate is een coach meer werk- en taakgericht sturend, terwijl een counselor meer privé- en persoonsgericht werkt.

Een coach legt meer nadruk op Leren, Groei en Ontwikkeling, met de meeste nadruk op prestaties en doelen, terwijl een counselor zich meer op het terrein van Herstel, Verwerking en genezing bevindt en dus werkelijk symptoombestrijding nastreeft.

Een coach en counselor werken weliswaar regelmatig op elkaars werkterrein, maar de essentie is in basis verschillend. Een coach helpt bij het  'Optimaliseren van gezond functioneren' en een counselor helpt bij het 'Verhelpen van disfunctioneren'.

Tijdens de coachgesprekken houdt een goede coach zich aan een aantal basisprincipes, onderlinge afspraken, zo je wilt:

  • De coachee en diens coachvraag staat centraal
  • De coach neemt een neutrale houding aan en zal dus niet (ver)oordelen.
  • De coach is een instrument. Vanuit zijn profesionaliteit zorgt de coach ervoor dat de coachee uiteindelijk werkt vanuit eigen handelen en inzicht. De coach is ondersteunend in plaats van directief.
  • Een coach en coachee zijn gelijkwaardige gesprekspartners die werken op basis van wederzijds respect en vertrouwen. De gesprekken zijn t.a.t. vertrouwelijk.


Disclaimer: 
Europees Instituut De Baak Driebergen
dé opleider voor coaching & counseling